Kracht van moed

BEKIJK DEMO

Van heldenmoed tot en met de moed om los te laten...
Maak kennis met de kracht van moed!

Een thema over lef hebben, helden, doorzetten, verschillende soorten moed waaronder ook
de moed om te stoppen.

Moed is een zogenaamde deugd die verschillende vormen kent. Het is belangrijk dat kinderen vanaf hun basisschooltijd stevig in hun schoenen staan. Diverse bekende en onbekende helden kunnen daarbij als rolmodel fungeren. Maar dit thema gaat een stap verder door niet alleen de 'stoere kant' van moed te belichten maar ook juist de zachte: iets niet doen, loslaten en niet meelopen met de rest. Net als bij de andere thema's maakt dit thema gebruik van muziek, (animatie)filmpjes, luisterverhalen, groepsopdrachten, individuele opdrachten en reflectie.

Belangrijke onderwerpen, personen en bronnen in deze lessenserie:

 • De Supermanpose
 • Het verschil tussen pesten en plagen
 • Het verhaal van de joodse Esther en het Poerimfeest
 • Nelson Mandela, Hannie Schaft, Mozes, Jezus en Mohammed
 • De Griekse god Herakles
 • Malala en kinderrechten
 • Emoties die je moedig maken
 • Joenoes in de walvis
 • De vier edele waarheden van het Boeddhisme
Kracht van moed

Los pakket

1 THEMA
 • Thema Kracht van moed
 • 1 full colour werkervaringsboekje per leerling
 • 2 hardcover bronnenboekjes per groep
 • 6 digitale lessen
  (1 schooljaar geldig)
 • Overzichtelijke handleidingen

€3.95
per leerling

Jaarpakket groep 7

3 Thema's
 • Thema's: Kracht van moed, Kracht van delen, Kracht van liefde
 • 3 x 1 (per thema) full colour werkervaringsboekje per leerling
 • 3 x 2 (per thema) hardcover bronnenboekjes per groep
 • 18 digitale lessen
  (1 schooljaar geldig)
 • Overzichtelijke handleidingen

€8.95
per leerling

Lesmateriaal

De onderwerpen die tijdens de lessen Krachtbronnen aan bod komen zijn zeer divers maar versterken elkaar altijd. Kinderen zien verbanden die ze voorheen niet hadden gezien. Zo krijgt de lesstof meer waarde en werken de leerlingen aan een brede basis. Alle lessen bevatten zowel elementen van sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing als burgerschap.

Thema overzicht

Eigen kracht

Eigen kracht

Een thema over talenten en kwaliteiten, kracht terugvinden, eigen verantwoordelijkheden en het gaan van je eigen weg.

Kracht van samen

Kracht van samen

Een thema over alles wat je niet alleen kunt, communicatie, samenleven en regels, vooroordelen en erbij horen.

Kracht van de natuur

Kracht van de natuur

Een thema over de aarde, het heelal, natuurgeweld, verantwoordelijkheid voor de natuur en duurzaamheid.

Kracht van moed

Kracht van moed

Een thema over lef hebben, helden, doorzetten, verschillende soorten moed waaronder ook de moed om te stoppen.

Kracht van delen

Kracht van delen

Een thema over spullen en geld, eerlijk delen, het delen van kennis en emoties en van de ruimte om ons heen.

Kracht van liefde

Kracht van liefde

Een thema over verliefdheid, seksuele diversiteit, houden van... vrienden, ouders en dieren en de pijnlijke kant van liefde.

Kracht van idealen

Kracht van idealen

Een thema over ergens voor staan, mensen met idealen, de ideale wereld en dromen omzetten in daden.

Kracht van verandering

Kracht van verandering

Een thema over nieuwe fases, jezelf veranderen, vasthouden en loslaten en de samenleving veranderen.