Kracht van delen

BEKIJK DEMO

Van het delen van spullen tot het delen van de ruimte...
Maak kennis met de kracht van delen!

Een thema over spullen en geld, eerlijk delen, het delen van kennis en emoties
en van de ruimte om ons heen.

De zogenaamde deel-economie wint aan populariteit. Voor de opgroeiende generatie is gebruik belangrijker dan bezit. Maar... daar komen natuurlijk allerlei vraagstukken bij kijken. In de praktijk blijkt delen helemaal niet zo makkelijk. De vraag is zelfs: wat is eerlijk delen? Dit thema gaat verder dan het delen in materiële zin. Je kunt ook kennis en emoties delen en we delen zelfs de ruimte met elkaar! Net als bij de andere thema's vind je in dit thema muziek, (animatie)filmpjes, luisterverhalen, diverse bronnen, groepsopdrachten, individuele opdrachten en reflectie.

Belangrijke onderwerpen, personen en bronnen in deze lessenserie:

 • Sint Maarten en het delen in materiële zin
 • Het opzetten van een mini-deeleconomie in de klas
 • Maatjesprojecten en mentoren
 • Het delen van posts op social media
 • Diverse tradities
 • Het delen van emoties
 • De officiële Nederlandse feestdagen die we delen
 • Opperhoofd Seattle: Hoe kun je de lucht bezitten?
 • Verantwoordelijkheden bij het delen van ruimte
Kracht van delen

Los pakket

1 THEMA
 • Thema Kracht van delen
 • 1 full colour werkervaringsboekje per leerling
 • 2 hardcover bronnenboekjes per groep
 • 6 digitale lessen
  (1 schooljaar geldig)
 • Overzichtelijke handleidingen

€3.95
per leerling

Jaarpakket groep 7

3 Thema's
 • Thema's: Kracht van moed, Kracht van delen, Kracht van liefde
 • 3 x 1 (per thema) full colour werkervaringsboekje per leerling
 • 3 x 2 (per thema) hardcover bronnenboekjes per groep
 • 18 digitale lessen
  (1 schooljaar geldig)
 • Overzichtelijke handleidingen

€8.95
per leerling

Lesmateriaal

De onderwerpen die tijdens de lessen Krachtbronnen aan bod komen zijn zeer divers maar versterken elkaar altijd. Kinderen zien verbanden die ze voorheen niet hadden gezien. Zo krijgt de lesstof meer waarde en werken de leerlingen aan een brede basis. Alle lessen bevatten zowel elementen van sociaal-emotionele ontwikkeling, levensbeschouwing als burgerschap.

Thema overzicht

Eigen kracht

Eigen kracht

Een thema over talenten en kwaliteiten, kracht terugvinden, eigen verantwoordelijkheden en het gaan van je eigen weg.

Kracht van samen

Kracht van samen

Een thema over alles wat je niet alleen kunt, communicatie, samenleven en regels, vooroordelen en erbij horen.

Kracht van de natuur

Kracht van de natuur

Een thema over de aarde, het heelal, natuurgeweld, verantwoordelijkheid voor de natuur en duurzaamheid.

Kracht van moed

Kracht van moed

Een thema over lef hebben, helden, doorzetten, verschillende soorten moed waaronder ook de moed om te stoppen.

Kracht van delen

Kracht van delen

Een thema over spullen en geld, eerlijk delen, het delen van kennis en emoties en van de ruimte om ons heen.

Kracht van liefde

Kracht van liefde

Een thema over verliefdheid, seksuele diversiteit, houden van... vrienden, ouders en dieren en de pijnlijke kant van liefde.

Kracht van idealen

Kracht van idealen

Een thema over ergens voor staan, mensen met idealen, de ideale wereld en dromen omzetten in daden.

Kracht van verandering

Kracht van verandering

Een thema over nieuwe fases, jezelf veranderen, vasthouden en loslaten en de samenleving veranderen.