U bent niet ingelogd. inloggen

Lesbrief: gesprek over dilemma’s rondom vaccineren

Nederland staat aan de vooravond van een ongekende vaccinatieoperatie. Ruim zestig miljoen doses vaccin van zes verschillende leveranciers moeten de komende maanden voor een weg uit de coronapandemie zorgen. Hoe sta jij tegenover vaccineren? Zie je het ook als weg uit de coronapandemie of baart het vaccineren je zorgen? En waarom? Kinderen in de bovenbouw van het primair onderwijs kunnen hier ook zelf goed over nadenken. Met de juiste informatie vooraf, kunnen ze zich hierin verdiepen en er thuis met gezinsleden of (digitaal) in de klas met leerlingen over in gesprek.

De activiteiten uit deze brief zijn gemaakt door het team van Krachtbronnen. Krachtbronnen is een methode voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming. Aan de kinderen leggen we dat zo uit:

Als je een krachtbronnenles doet, dan leer je meer over hoe je goed met elkaar omgaat, wie jij bent wat je voelt. Je leert meer over verschillende mensen en hun achtergrond, hun geloof en cultuur bijvoorbeeld. En je leert meer over de Nederlandse samenleving: hoe kunnen we goed samenleven?

In deze tijd waarin we op elkaar zijn aangewezen zijn naast de reguliere (zaak)vakken deze leerdomeinen ook belangrijk.

 

Klassen- of thuisgesprek over dilemma’s rondom vaccineren

Benodigdheden: computer met internet

Duur van de les: 45 minuten

Doel van de les:

  • Na deze les beseffen leerlingen dat vaccineren niet vanzelfsprekend is
  • Na deze les begrijpen leerlingen dat er ook andere standpunten en me-
    ningen zijn
  • Na deze les hebben is het bewustzijn over rechtvaardigheid en onrecht-
    vaardigheid vergroot
  • Na deze les is de kennis over mensenrechten vergroot

Doelgroep: bovenbouw primair onderwijs (groep 6, 7 en 8)

We hopen dat jullie samen met de leerlingen op afstand een mooi en verdiepend gesprek kunnen voeren over de dilemma’s rondom vaccineren. Zo leren we samen leven!

Hartelijke groet,
namens het Krachtbronnen-team,

Juf Ineke
ineke.struijk@creathlon.nl

Bedankt voor je download.

Er is een email met link naar het bestand verstuurd naar je email adres.

Ingeschreven voor de Krachtbronnen nieuwsbrief?

Je ontvangt een email waarin je de inschrijving kunt bevestigen.

Ontvang het bestand
Lesbrief gesprek over dilemma's rondom vaccineren
per email

Ja