U bent niet ingelogd. inloggen

Lesbrief: filosoferen over arm en rijk

Tegenwoordig moeten leerlingen zich verhouden tot een enorme diversiteit in de samenleving. Deze komt echter niet meer overeen met hun leefwerelden van thuis, de peergroup en school. De uitdaging voor jullie is juist en vooral nu deze leefwerelden met elkaar te verbinden. En dat in deze onvoorspelbare tijd! Met deze lesbrief, geschikt voor afstandsonderwijs, kun jij als leerkracht die leefwerelden met elkaar verbinden en een positieve bijdrage leveren aan de pedagogische dynamiek in je klas.

De activiteiten uit deze brief zijn gemaakt door het team van Krachtbronnen. Krachtbronnen is een methode voor burgerschap, levensbeschouwing en sociaal-emotionele vorming. Aan de kinderen leggen we dat zo uit:

Als je een krachtbronnenles doet, dan leer je meer over hoe je goed met elkaar omgaat, wie jij bent wat je voelt. Je leert meer over verschillende mensen en hun achtergrond, hun geloof en cultuur bijvoorbeeld. En je leert meer over de Nederlandse samenleving: hoe kunnen we goed samenleven?

In deze tijd waarin we op elkaar zijn aangewezen zijn naast de reguliere (zaak)vakken deze leerdomeinen ook belangrijk.

 

Een filosofisch gesprek over (on)gelijke kansen

Doel van de les: leerlingen filosoferen over kansen(on)gelijkheid

Benodigdheden: prentenboek ‘Arme Rijk’ van Bette Westera of de uitzending ‘Dus ik ben jr., Arm of Rijk’

Tijdsduur: 45 minuten

 

We hopen dat jullie samen met de leerlingen op afstand een mooi en verdiepend gesprek kunnen voeren over kansenongelijkheid. Zo leren we samen leven!

Hartelijke groet,
namens het Krachtbronnen-team,

Juf Ineke
ineke.struijk@creathlon.nl